Dotace na tepelná čerpadla

Obraťte se na nás při výběru vhodného tepelného čerpadla pro váš dotační program. Poradíme vám, zda dosáhnete na dotaci, jaký typ dotace je pro vás vhodný a pomůžeme vám i s procesem jejího vyřízení.

Dotace na tepelná čerpadla

Obraťte se na nás při výběru vhodného tepelného čerpadla pro váš dotační program. Poradíme vám, zda dosáhnete na dotaci, jaký typ dotace je pro vás vhodný a pomůžeme vám i s procesem jejího vyřízení.

Aktuální dotační programy

Nová zelená úsporám na výměnu zdroje tepla

Dotace na výměnu stávajícího hlavního zdroje tepla na vytápění za tepelné čerpadlo ACOND

 • Způsobilost výdajů: od 1. ledna 2021.
 • Příjem většiny žádostí včetně doložení realizace bude zahájený v září 2023.

Nová zelená úsporám na tepelné čerpadlo

Dotace na nové tepelné čerpadlo ACOND pro ohřev vody.

 • Výše dotace na jednu žádost je 45 000,-Kč
 • O tuto podporu nelze žádat, pokud již byl ohřev vody podpořen v rámci jiné podpory v NZÚ.

Nové kotlíkové dotace pro nízkopříjmové občany

Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové občany na výměnu kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy za tepelné čerpadlo.

Způsobilost výdajů od 01.01.2021. Žadatelem o dotaci může být:

 • domácnost složená pouze z důchodců, popř. invalidní důchodce 3. stupně
 • domácnost pobírající příspěvek na bydlení v období od 1.1.2022

Chcete být informováni o nových dotačních programech?

Aktuální informace o dosažitelných dotacích vám rádi předáme na čísle 704 971 150 nebo se podívejte na aktuální dotační programy.

Nová zelená úsporám na výměnu zdroje tepla

Závazné pokyny NZÚ platné od září 2023.

Způsobilost výdajů: od 1. ledna 2021. Příjem většiny žádostí včetně doložení realizace bude zahájený v září 2023. Žadatelem o dotaci může být:

 • vlastník či spoluvlastník RD
 • stavebník nového RD
 • nabyvatel nového RD
 • zájemce o koupi nového RD
 • osoba, které svědčí právo stavby

  Oprávněným žadatelem o dotaci nejsou obchodní společnosti a fondy.Aktuální programy najdete na https://novazelenausporam.cz/.

  Základní zásady a podmínky pro

  A: stávající stavby (více jak 3 roky po dokončení stavby dle KN), na které je dotace poskytována.

  • RD / Objekt pro bydlení / Obytná část zemědělské usedlosti / Stavba pro rodinnou rekreaci, využívána pro trvalé bydlení, kde žadatel či jiná osoba doloží trvalý pobyt min. 24 měsíců před podáním žádosti

  B: nové stavby (méně jak 3 roky po dokončení stavby dle KN), na které je dotace poskytována. Pouze v případě, že je v PENB např. elektrokotel, následovala kolaudace s elektrokotlem a následné zapsání do KN

  C: novostavby (před kolaudací). V této podoblasti podpory není možné žádat.

  Dotována je výměna následujících hlavních zdrojů vytápění:

  • starých kotlů na pevná paliva 1. nebo 2. emisní třídy (žádost o tuto podporu musí být podána nejpozději do 31.8.2024 včetně doložení realizace)
  • krbová kamna s výměníkem a rozvodem tepla do otopné soustavy (platí stejné podmínky jako u starých kotlů na pevná paliva 1. nebo 2. emisní třídy)
  • kotlů na topné oleje
  • lokálních topidel (krbových kamen) bez napojení do topného okruhu
  • elektrického vytápění (podmínka je třída průměrného součinitele prostupu tepla A až D)
  • plynových kotlů a plynových topidel stáří min. 20 let (podmínka je třída průměrného součinitele prostupu tepla A až D)
   Za hlavní zdroj vytápění z pohledu dotací nejsou považována přenosná topidla a jiné provizorně instalované zdroje.

  Všechny tyto zdroje vyjma elektrického vytápění se musí ekologicky nechat zlikvidovat ve Sběrném dvoře a doložit tuto výměnu na příslušném formuláři.

  Výše dotace na jednu žádost je max. 50% celkových výdajů s následujícími limity:

  • tepelné čerpadlo (vzduch/voda) pro teplovodní systém vytápění – 80 000,-Kč
  • tepelné čerpadlo (vzduch/voda) pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody – 100 000,-Kč
  • tepelné čerpadlo (vzduch/voda) pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému – 140 000,-Kč
  • tepelné čerpadlo (vzduch/vzduch) – 60 000,-Kč

  Dokumenty potřebné od žadatele k podání žádosti NZÚ:

  • Doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla-platí pouze pro kotle na pevná paliva 1.nebo 2.emisní tř. a krbová kamna s výměníkem a rozvodem tepla do otopné soustavy – tzv. revize kotle je od roku 2016 povinná a to každé 3 roky.
  • Fotodokumentace zapojeného původního hlavního zdroje vytápění (v případě plynových kotlů foto výrobního štítku s čitelným rokem výroby)
  • Protokol výpočtu průměrného součinitele prostupu tepla nebo PENB-platí pro plynové kotle, plynová topidla a elektrické vytápění
  • Doklad o ekologické likvidaci původního zdroje vytápění-nutno doložit u kotlů na pevná paliva 1.nebo 2. emisní tř., krbových kamen s výměníkem a rozvodem tepla do otopné soustavy, kotlů na topné oleje, lokálních topidel (krbových kamen) a plynových kotlů a plynových topidel

  Instalace tepelného čerpadla musí být provedena dodavatelem s oprávněním dle § 10d zákona č.406/2000 Sb. o hospodaření energií, v platném znění.
  Ostatní podmínky řeší Závazné pokyny programu NZÚ.

  Ušetřete až 50% na výměnu neekologického zdroje vytápění za ekologické čerpadlo

  Pro více informací vyplňte prosím tento formulář.

  Typ stavby:
  Právě nyní je ideální čas na pořízení tepelného čerpadla.

  Odesláním kontaktu souhlasíte se zpracováním osobních údajů

  Nová zelená úsporám na tepelné čerpadlo ACOND pro ohřev vody

  Výše dotace na jednu žádost je 45 000,-Kč

  Dokumenty potřebné od žadatele k podání této žádosti:

  • Informace o stávajícím hlavním zdroji vytápění včetně jeho tepelného výkonu.

  O tuto podporu nelze žádat, pokud již byl ohřev vody podpořen v rámci jiné podpory v NZÚ.

  Nové kotlíkové dotace pro nízkopříjmové občany

  Jedná se kotlíkové dotace pro nízkopříjmové občany na výměnu kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy za tepelné čerpadlo. Žadatelem o dotaci může být:

  • domácnost složená pouze z důchodců, popř. invalidní důchodce 3. stupně
  • domácnost pobírající příspěvek na bydlení v období od 1.1.2022
  • není nutné, aby jej pobíral po celou dobu Způsobilost výdajů od 01.01.2021

  Výše dotace: 180 000,-Kč

  Pripravuje se pro rok 2023

  NZÚ pro RD – „oprav dům po babičce“ (speciální výzva). Jde o dotaci je na komplexní zateplení RD a rekreačních budov a k této žádosti se může přidat i „výměna zdroje tepla“ za TČ.

  • Výše dotace na tuto výměnu zdroje tepla je stejná (80, 100, 140 tis.)
  • Žadatel může být zletilý ekonomicky aktivní vlastník domu a chaty a musí zde mít trvalé bydliště a to po dobu dalších 10 let od schválení dotace
  • Uznatelné výdaje od 1.1.2021
  • Žádost o vydání stavebního povolení na výstavbu domu musí být před 07/2013

  Výhodou je, že dotace v tomto programu bude vyplacena předem oproti standardnímu programu NZÚ, kdy je dotace vyplacena až po realizaci.

  Bonus pro mladé rodiny na nezaopatřené dítě (+ i narozené do roku 2030) bonus 50 000,-Kč/1 dítě.
  Možnost čerpání 4 % úvěru od stavební spořitelny od 01/2024.

  Zažádejte o tepelné čerpadlo ACOND ještě dnes!

  Pokračujte výběrem jedné z následujících možností.

  Veškeré informace k dotacím vám rádi sdělíme na telefonu
  704 971 150

  Společnost Acond a.s. instaluje nejvíce tepelných čerpadel v ČR, kde čerpadla i sama vyrábí. Tepelná čerpadla Acond se vyznačují zejména nerezovým provedením, tichým chodem a vysokou účinností s vysokou úsporou nákladů.

  Montáž a servis
  po celé ČR

  © Acond a.s. Všechna práva vyhrazena

  Vytvořil Dapeshop.cz