Skip to main content

Projekty

Tepelná čerpadla Acond

Cílem projektu je pokrytí nákladů na měření parametrů špičkových českých tepelných čerpadel. Výstupem budou vlastní zkoušky tepelných čerpadel a vystavení protokolů a certifikátů pro LVD, EMC a NV 163. Zkoušky budou provedeny pro celou řadu tepelných čerpadel ACOND PRO-x – typové označení ACOND PRO-N; ACOND PRO-S a ACOND PRO-R.

Jihočeské podnikatelské vouchery

Služby JVTP

Zavedení sériové výroby inovované řady tepelných čerpadel ve společnosti Acond a.s.

Cílem projektu je prostřednictvím investic do nového hmotného a nehmotného investičního majetku zavést standardní sériovou výrobu nové inovativní řady tepelných čerpadel.

Digitalizace výrobních a řídících procesů společnosti Acond a.s.

Cílem projektu je zavést do řízení společnosti podpůrný nástroj ve formě zejména ERP a PDM systémů.