Skip to main content

SERVIS

po–pá, 7:30–18:00

víkendy a státní svátky,
Pohotovost 9:00–11:00

Děláme maximum, aby náš servis byl na té nejlepší technické úrovni. Proto jsou naše čerpadla pod dozorem vzdálené správy. Je možné, že časem dojde k závadě a my ji neodhalíme dopředu. Pro tyto případy je tu náš servisní tým. Zkušení odborníci jsou připraveni vám pomoci na dálku, ale v případě nutnosti vyjedou okamžitě za vámi. Na této stránce najdete seznam nejčastějších hlášení a chyb na vašem čerpadle a návody, jak si můžete sami závadu odstranit – jsou to často opravdu drobnosti. V případě, že potřebujete závadu nahlásit, máme servisní linku a také e-mail.

Doporučujeme závadu nahlásit elektronicky – třeba níže na tlačítku nahlášení poruch. Našemu technikovi zpráva dorazí a on může okamžitě vybrat konkrétního specialistu, který s vámi závadu vyřeší.  (naleznete na štítku z boku tepelného čerpadla)

  Popis poruchy*:

  Je čerpadlo připojené k internetu?*

  Přílohy:

  Objednávka servisní prohlídky
  Zajistěte si bezproblémový provoz tepelného čerpadla Acond

  Prodloužení životnosti a 
  bezproblémový provoz
  Maximální energetická účinnost

   Jméno* (+ název externí firmy, pokud není provedena instalace přímo společností ACOND)

   Email*

   Telefon*

   Adresa Instalace*

   Typ produktu*

   Výrobní číslo (nepovinné) (naleznete na štítku z boku tepelného čerpadla)

   Poznámka

   Servis tepelného čerpadal: 4 900 Kč s DPH (vč. dopravy).
   Servis klimatizace: 1 500 Kč za vnitřní jednotku (vč. dopravy).

   Odesláním kontaktu souhlasíte se zpracováním osobních údajů

   Cena za servisní prohlídku (uvedené ceny jsou vč. DPH):

   • Tepelné čerpadlo – 4900 Kč (včetně dopravy)
   • Klimatizace fakturována za 1 ks vnitřní jednotky 1500 Kč (včetně dopravy)

   Pozáruční oprava:

   • Práce technika elektrikář / topenář 990 Kč / hod  | chlaďař 1190 Kč / hod
   • Doprava – 15 Kč / km (při pozáručním výjezdu je cena za kilometry počítána z Milevska k zákazníkovi dle mapy.cz jednosměrně)

   Aktuální nejčastější dotazy na servisní lince

   Jak nastavit tepelné čerpadlo pro konec sezóny / topnou sezónu?

   Pro správné ukončení topné sezóny a přípravu tepelného čerpadla na následující topnou sezónu je nezbytné dodržet následující kroky. Abyste předešli nepříjemným potížím, doporučujeme se seznámit s přiloženým video návodem:

   Lze chladit tepelným čerpadlem a jak?

   Chlazení tepelným čerpadlem je možné pouze u tepelného čerpadla řady PRO a GRA. Doporučujeme používat chlazení pouze v systémech s podlahovým vytápěním, jelikož nemá žádný vliv na radiátory a mohlo by dojít k nežádoucí kondenzaci. Je také možné, že kondenzace nastane při chlazení do podlahy, proto je nutné opatrně nastavit teplotu výstupní vody a pečlivě sledovat chování vašeho systému. Každý systém má specifický rosný bod při jiné teplotě, proto je důležité monitorovat a přizpůsobovat nastavení podle potřeb.

   Pro aktivaci chlazení prosím kontaktujte naši servisní linku na čísle +420 601 373 073, nebo nám napište na e-mailovou adresu servis@acond.cz. Naši odborníci vám poskytnou veškerou potřebnou podporu a asistenci při aktivaci chladicího režimu. 

   Jaký je rozdíl mezi regulacemi?

   Nabízíme 3 typy regulace:

   1.) AcondTherm: Tento systém je nejúspornější a nejkomfortnější variantou regulace. Čerpadlo automaticky vypočítává nejnižší nutnou teplotu topné vody v závislosti na potřebách objektu. Systém AcondTherm® šetří energii o 15 až 35 % ve srovnání s ostatními systémy. 

   2.) Ekviterm: Tento typ regulace určuje teplotu vody v topném systému na základě venkovní teploty. Nevýhodou je, že křivka požadovaných teplot vratné vody musí být nastavena tak, aby i při nejhorších venkovních podmínkách (vítr, déšť, sněžení) zajišťovala požadovanou teplotu vzduchu v objektu. To často vede k nadměrně vysoké teplotě, což zvyšuje spotřebu elektřiny. Při použití ekvitermní regulace je nutné pomocí webového rozhraní přizpůsobit ekvitermní graf podle individuálních potřeb.

   3.) Standard – Nastavena konstantní teplota topné vody v topném systému – tato volba je určena hlavně pro servisní účely nebo pro osazení regulace teploty v místnostech nadřazeným systémem

   Jaký je rozdíl mezi režimy?

   Máme na výběr 5 typů režimů.

   1.) AUT – Automatická volba systému upřednostňuje provoz tepelného čerpadla. V případě potřeby je
   připnut bivalentní zdroj tepelné energie – elektrické topné tyče. 

   2.) – Při této volbě je možný pouze start tepelného čerpadla. Bivalentní zdroj (topné tyče) je
   zablokován a je spuštěn pouze v případě závažné poruchy zařízení. 

   3.) BIV – K vytápění povolen pouze provoz bivalentního zdroje – topných tyčí. 

   4.) CHL – V letním režimu je možné spustit režim chlazení (je-li osazen)

   5.) VYP – Celý systém se vypne včetně oběhových čerpadel. Někdy mohou být spuštěna z důvodu
   nastaveného doběhu oběhová čerpadla ještě maximálně 2 minuty po vypnutí TČ. 

   První pomoc při potížích

   Seznam poruch

   Kód ALARM  Příčina Odstranění
   A01  VYSOKÝ TLAK  Malý nebo žádný průtok vody deskovým výměníkem

   Zanesený vodní filtr

   Uzavřený kohout na vodním okruhu 
    Vyčistit vodní filtr

   Zvětšit průtok vody deskovým výměníkem a tím snížit výstupní teplotu vody

   Zkontrolovat průchodnost topného okruhu
   A02  NÍZKÝ TLAK  Aktivace presostatu na chladivovém okruhu

    Příliš nízká venkovní teplota pro provoz tepelného čerpadla

    Únik chladiva 
   Zavolejte servis 
   A03   CHOD KOMPRESORU, SLED FÁZÍ Kompresor neběží – elektrická závada, problémy s vyvážeností el. sítě (podpětí na některé fázi)    Zkontrolujte, zda se kompresor točí. Pokud ne, zavolejte servis.
   A04  NÍZKÁ TEPLOTA ZEMNÍHO KOLEKTORU   Nízká teplota kolektoru Zavolejte servis 
   A05  VYSOKÁ TEP. SÁNÍ KOMPRESORU  Teplota výparníku při odmrazování nebo i po ukončení odmrazování překročila nastavenou hodnotu    Zavolejte servis
    A06 NÍZKÁ TEP. SÁNÍ KOMPRESORU    Teplota výparníku poklesla pod nastavenou hodnotu  Zavolejte servis
   A07  PROTIMRAZOVÁ OCHRANA   Příliš nízká teplota vody v deskovém výměníku   Zavolejte servis 
   A08   POMALÝ OHŘEV TUV Vypršela max. doba pro ohřev TUV   Zkontrolujte odvzdušnění okruhu TUV 
   A09  VYSOKÁ TEP. VÝTLAKU KOMPRESORU    Přehřátá venkovní jednotka Zavolejte servis  
   A10    CHOD VENTILÁTORU Netočí se ventilátor    Zkontrolujte, zda není ventilátor mechanicky blokován – nečistoty, námraza… Pokud je to možné, při shozeném jističi tepelného čerpadla nečistoty/námrazu odstraňte.
   A11   PORUCHA KOMUNIKACE     Zavolejte servis  
   A12    ODMRAZENÍ Jednotka dostatečně neodmrazila  Zkontrolujte námrazu na venkovní jednotce. 
   A13   VELKÝ POČET ODMRAZENÍ    Příliš často spíná odmrazení Zkontrolujte, zda se točí vrtule ventilátoru Kontaktujte servis 
   A14    ZABLOKOVANÁ ČIDLA  Elektrická závada Restartujte tepelné čerpadlo. Pokud se porucha objeví znova, zavolejte servis.  
    A15  VYSOKÁ TEP. IGBT KOMPONENT Přehřátá elektronika  Zavolejte servis 
   A16   MALÝ PRŮTOK DESKOVÝM VÝMĚNÍKEM Zanesený vodní filtr

   Zavzdušněný vodní okruh

   Nedostatečný výkon, porucha oběhového čerpadla  
   Vyčistěte vodní filtr

   Odvzdušněte vodní okruh  
    A17 MALÝ PRŮTOK DESKOVÝM VÝMĚNÍKEM SOLANKY  Zavzdušněný okruh solanky

   Nedostatečný výkon, porucha oběhového čerpadla solanky  
   Odvzdušněte okruh solanky 
   DR2/3  Porucha vyhlášena driverem 
      Nutná diagnostika vzdáleně
               Zavolejte servis
   Porucha A16 a A01

   U vašeho tepelného čerpadla se vyskytla porucha A01 nebo A16, která může souviset se špatným průtokem vody topným systémem. Zkuste vyčistit sítka filtrů a odvzdušnit topný systém. Proveďte rovněž kontrolu, zda je v provozu oběhové čerpadlo a zda jsou všechny kulové ventily otevřené (ovládací páčka je rovnoběžná s potrubím).   Písmeno E na termostatu

   Písmeno E na termostatu značí nastavení systému výpočtu teploty topné vody (regulaci) na Ekviterm (více najdete v  návodu k obsluze). Tento typ regulace může způsobit nedotopení/přetopením vytápěného objektu, neboť nebere v potaz aktuální teplotu v místnosti. Obecně doporučujeme využití regulace AcondTherm, která se řídí aktuální teplotou vytápěného objektu, a lépe se tak přizpůsobí potřebám domu. Regulaci je možné změnit přes webové rozhraní tep. čerpadla nebo přes prostorový termostat – postup viz

   Nefunkční přihlášení k AcondThermu

   Proběhla u vás v poslední době změna poskytovatele internetu? Měnili jste některý ze síťových prvků (router apod.)? Došlo u vás k výpadku el. energie? Na cca 7 s si přidržte stisknuté kolečko prostorového termostatu, až dojde k vypnutí tepelného čerpadla. Následně vypněte na cca 1 minutu jistič tepelného čerpadla. Po jeho zapnutí se zkuste znovu přihlásit. Nezapomeňte TČ znovu zapnout (stiskem kolečka prostorového termostatu na cca 7 s)! Pokud přihlášení k TČ stále není funkční, kontaktujte nás přes servisní formulář.

   Spínání topné tyče

   Obecně u tepelných čerpadel platí, že bod bivalence je nastaven na venkovní teplotu cca 0 °C. Topná tyč však může spínat i při mírně nadnulových venkovních teplotách, neboť kolem 0 °C bývá vysoká vlhkost vzduchu, která namrzá na lamelách výparníku. Tepelné čerpadlo tak potřebuje vydat více energie na odmrazení. Pokud tato energie v systému chybí, dotopí si topnou tyčí. Topná tyč obvykle v tomto případě spíná na několik málo minut.

   Při nižších venkovních teplotách dojde při nedostatečném výkonu tepelného čerpadla k připnutí pomocné topné tyče, ev. vypnutí tepelného čerpadla a zapnutí všech osazených topných tyčí. V případě, že topné tyče spínají častěji, neváhejte nás kontaktovat přes náš servisní formulář.

   Minimální teplota v místnosti

   Minimální nastavená teplota v místnosti souvisí s podmínkou minimální teploty zpátečky. Pro systémy bez akumulační nádoby je minimální možná nastavitelná hodnota 15 °C, pro systémy s akumulační nádobou může být žádaná teplota vytápěného objektu nižší (antizámraz – alespoň 10 °C).   Řešení nízké teploty v noci

   V porovnání s plynovým (či jiným) kotlem je tepelné čerpadlo nízkoteplotní zdroj tepelné energie, při změnách teploty v objektu proto nedokáže tak pružně zareagovat. Toto je vlastnost všech tepelných čerpadel, není to porucha ani nesprávný chod tepelného čerpadla. Acondtherm regulace udržuje nastavenou teplotu v místnosti s tolerancí ±0,5 °C. K ustálení regulace po významném zásahu dojde do 24 hod. u podlahového vytápění, nebo do 12 hod. u systému osazeného radiátory. Za významný zásah do regulace je považována změna žádané teploty v místnosti o více než 2 °C, zapnutí systému po dlouhodobém vypnutí, porucha některého z teplotních čidel apod.

   Obecně platí, že čím nižší je teplota topné vody, tím je provoz tepelného čerpadla úspornější. Teplotu v místnostech, ve kterých nechcete v noci topit, doporučujeme  snížit termohlavicemi  na radiátorech, nikoliv tepelným čerpadlem. Pokud chcete v noci snižovat teplotu celého vytápěného objektu, je možné využít časové plány teplot. Při větších rozdílech denních a nočních teplot doporučujeme využít regulaci ST (standard), ev. EK (ekviterm). Dodávka tepla při požadovaném nárůstu teploty v domě bude rychlejší, ale nebude okamžitá (nemůže být okamžitá), s tím je třeba počítat při nastavování časového plánu.   Námraza pod tepelným čerpadlem, stékající voda

   Větší množství vody stékající z výparníku je při teplotách kolem 0 °C běžný jev. Při těchto teplotách bývá vysoká vlhkost vzduchu, tepelné čerpadlo více namrzá, častěji odmrazuje a z výparníku stéká až 30 l ledové vody denně, takže může dojít na prochlazené zemi k námraze. Při větších mrazech je vlhkost vzduchu výrazně nižší, výparník tolik nenamrzá a stéká z něj mnohem méně vody, proto jsou suché mrazy okolo -5 °C pro chod tepelného čerpadla a kondenzaci vody na výparníku výrazně lepší než mlhavé počasí s teplotami kolem 0 °C. Namrzání vody je možné odstranit ohříváním základu pod venkovní jednotkou až do nezámrzné hloubky (1 – 1,5 m), nebo vyhřívaným svodem do kanalizace. Elektrické vyhřívání svodů a základů je však ekonomicky nevýhodné.   AcondTherm požaduje vyšší teplotu topné vody než Ekviterm

   Tento jev je dán nastavením ekvitermní křivky. Ekviterm je třeba nastavit podle tepelných potřeb vytápěného objektu, základní nastavení z výroby nemusí být optimální za každých podmínek. Každý den jsou trochu jiné povětrnostní podmínky (vlhkost, vítr, slunce atd.) i při stejné venkovní teplotě, to je třeba vzít v potaz. AcondTherm topí podle aktuální potřeby objektu.

   Pro regulaci AcondTherm je nutné, aby žádaná teplota v místnosti byla dosažitelná, proto je dobré zkontrolovat cirkulaci vzduchu u pokojového termostatu, jestli není zastavěn nějakým předmětem, zdali není umístěn na obvodové zdi, která by ho mohla ovlivňovat, ev. zda radiátor v místnosti s prostorovým termostatem není omezen termostatickou hlavicí.