SERVIS

po–pá, 7:30–15:30
pohotovost pátek, 17:00–19:00
víkendy a státní svátky, 9:00–11:00

Děláme maximum, aby náš servis byl na té nejlepší technické úrovni. Proto jsou naše čerpadla pod dozorem vzdálené správy. Je možné, že časem dojde k závadě a my ji neodhalíme dopředu. Pro tyto případy je tu náš servisní tým. Zkušení odborníci jsou připraveni vám pomoci na dálku, ale v případě nutnosti vyjedou okamžitě za vámi. Na této stránce najdete seznam nejčastějších hlášení a chyb na vašem čerpadle a návody, jak si můžete sami závadu odstranit – jsou to často opravdu drobnosti. V případě, že potřebujete závadu nahlásit, máme servisní linku a také e-mail.

Doporučujeme závadu nahlásit elektronicky – třeba níže na tlačítku nahlášení poruch. Našemu technikovi zpráva dorazí a on může okamžitě vybrat konkrétního specialistu, který s vámi závadu vyřeší.  (naleznete na štítku z boku tepelného čerpadla)

  Popis poruchy*:

  Je čerpadlo připojené k internetu?*

  Přílohy:


   (+ název externí firmy, pokud není provedena instalace přímo společností ACOND)

   (naleznete na štítku z boku tepelného čerpadla)

   Poznámka:

   Servisní prohlídky jsou účtovány dle tarifu společnosti ACOND od 1 500 Kč do 2 500 Kč bez DPH

   • Servisní prohlídky jsou fakturovány dle tarifu počtu km od naší provozovny  (do 50 km – 1 500 Kč , 50-150 km – 2000 Kč , nad 150 km – 2700 Kč)
   • Práce technika – 690 Kč bez DPH/hod.
   • Doprava – 15 Kč/km bez DPH

   První pomoc při potížích

   Seznam poruch

   Kód

   ALARM

   Příčina

   Odstranění

   A01

   VYSOKÝ TLAK

   Aktivace presostatu na chladivovém  okruhu.

   Malý nebo žádný průtok vody
   deskovým výměníkem,

   Zanesený vodní filtr

   Uzavřený kohout na vodním okruhu

   Vyčistěte vodní filtr.

   Zvětšete průtok vody
   deskovým výměníkem a tím snižte výstupní
   teplotu vody.

   Zkontrolujte průchodnost topného 
   okruhu.

   A02

   NÍZKÝ TLAK

   Aktivace presostatu na chladivovém 
   okruhu.

   Chybně nastavené odmrazování.

   Příliš nízká venkovní teplota pro 
   provoz tepelného čerpadla.

   Únik chladiva.

   Zavolejte servis.

   A03

   CHOD 
   KOMPRESORU, 

   SLED FÁZÍ

   Kompresor neběží – elektrická 
   závada, problémy s vyvážeností el.  sítě (podpětí na některé fázi)

   Zkontrolujte, zda se 
   kompresor točí. Pokud ne, zavolejte servis.

   A04

   NÍZKÁ TEPLOTA 
   ZEMNÍHO  KOLEKTORU

   Nízká teplota kolektoru.

   Zavolejte servis.

   A05

   VYSOKÁ TEP. 
   SÁNÍ 
   KOMPRESORU

   Teplota výparníku při odmrazování nebo i po ukončení odmrazování 
   překročila nastavenou hodnotu.

   Zavolejte servis.

   A06

   NÍZKÁ TEP. SÁNÍ 
   KOMPRESORU

   Teplota výparníku poklesla pod nastavenou hodnotu.

   Zavolejte servis.

   Porucha A16 a A01

   U vašeho tepelného čerpadla se vyskytla porucha A01 nebo A16, která může souviset se špatným průtokem vody topným systémem. Zkuste vyčistit sítka filtrů a odvzdušnit topný systém. Proveďte rovněž kontrolu, zda je v provozu oběhové čerpadlo a zda jsou všechny kulové ventily otevřené (ovládací páčka je rovnoběžná s potrubím).   Písmeno E na termostatu

   Písmeno E na termostatu značí nastavení systému výpočtu teploty topné vody (regulaci) na Ekviterm (více najdete v  návodu k obsluze). Tento typ regulace může způsobit nedotopení/přetopením vytápěného objektu, neboť nebere v potaz aktuální teplotu v místnosti. Obecně doporučujeme využití regulace AcondTherm, která se řídí aktuální teplotou vytápěného objektu, a lépe se tak přizpůsobí potřebám domu. Regulaci je možné změnit přes webové rozhraní tep. čerpadla nebo přes prostorový termostat – postup viz

   Nefunkční přihlášení k AcondThermu

   Proběhla u vás v poslední době změna poskytovatele internetu? Měnili jste některý ze síťových prvků (router apod.)? Došlo u vás k výpadku el. energie? Na cca 7 s si přidržte stisknuté kolečko prostorového termostatu, až dojde k vypnutí tepelného čerpadla. Následně vypněte na cca 1 minutu jistič tepelného čerpadla. Po jeho zapnutí se zkuste znovu přihlásit. Nezapomeňte TČ znovu zapnout (stiskem kolečka prostorového termostatu na cca 7 s)! Pokud přihlášení k TČ stále není funkční, kontaktujte nás přes servisní formulář.

   Spínání topné tyče

   Obecně u tepelných čerpadel platí, že bod bivalence je nastaven na venkovní teplotu cca 0 °C. Topná tyč však může spínat i při mírně nadnulových venkovních teplotách, neboť kolem 0 °C bývá vysoká vlhkost vzduchu, která namrzá na lamelách výparníku. Tepelné čerpadlo tak potřebuje vydat více energie na odmrazení. Pokud tato energie v systému chybí, dotopí si topnou tyčí. Topná tyč obvykle v tomto případě spíná na několik málo minut.

   Při nižších venkovních teplotách dojde při nedostatečném výkonu tepelného čerpadla k připnutí pomocné topné tyče, ev. vypnutí tepelného čerpadla a zapnutí všech osazených topných tyčí. V případě, že topné tyče spínají častěji, neváhejte nás kontaktovat přes náš servisní formulář.

   Minimální teplota v místnosti

   Minimální nastavená teplota v místnosti souvisí s podmínkou minimální teploty zpátečky. Pro systémy bez akumulační nádoby je minimální možná nastavitelná hodnota 15 °C, pro systémy s akumulační nádobou může být žádaná teplota vytápěného objektu nižší (antizámraz – alespoň 10 °C).   Řešení nízké teploty v noci

   V porovnání s plynovým (či jiným) kotlem je tepelné čerpadlo nízkoteplotní zdroj tepelné energie, při změnách teploty v objektu proto nedokáže tak pružně zareagovat. Toto je vlastnost všech tepelných čerpadel, není to porucha ani nesprávný chod tepelného čerpadla. Acondtherm regulace udržuje nastavenou teplotu v místnosti s tolerancí ±0,5 °C. K ustálení regulace po významném zásahu dojde do 24 hod. u podlahového vytápění, nebo do 12 hod. u systému osazeného radiátory. Za významný zásah do regulace je považována změna žádané teploty v místnosti o více než 2 °C, zapnutí systému po dlouhodobém vypnutí, porucha některého z teplotních čidel apod.

   Obecně platí, že čím nižší je teplota topné vody, tím je provoz tepelného čerpadla úspornější. Teplotu v místnostech, ve kterých nechcete v noci topit, doporučujeme  snížit termohlavicemi  na radiátorech, nikoliv tepelným čerpadlem. Pokud chcete v noci snižovat teplotu celého vytápěného objektu, je možné využít časové plány teplot. Při větších rozdílech denních a nočních teplot doporučujeme využít regulaci ST (standard), ev. EK (ekviterm). Dodávka tepla při požadovaném nárůstu teploty v domě bude rychlejší, ale nebude okamžitá (nemůže být okamžitá), s tím je třeba počítat při nastavování časového plánu.   Námraza pod tepelným čerpadlem, stékající voda

   Větší množství vody stékající z výparníku je při teplotách kolem 0 °C běžný jev. Při těchto teplotách bývá vysoká vlhkost vzduchu, tepelné čerpadlo více namrzá, častěji odmrazuje a z výparníku stéká až 30 l ledové vody denně, takže může dojít na prochlazené zemi k námraze. Při větších mrazech je vlhkost vzduchu výrazně nižší, výparník tolik nenamrzá a stéká z něj mnohem méně vody, proto jsou suché mrazy okolo -5 °C pro chod tepelného čerpadla a kondenzaci vody na výparníku výrazně lepší než mlhavé počasí s teplotami kolem 0 °C. Namrzání vody je možné odstranit ohříváním základu pod venkovní jednotkou až do nezámrzné hloubky (1 – 1,5 m), nebo vyhřívaným svodem do kanalizace. Elektrické vyhřívání svodů a základů je však ekonomicky nevýhodné.   AcondTherm požaduje vyšší teplotu topné vody než Ekviterm

   Tento jev je dán nastavením ekvitermní křivky. Ekviterm je třeba nastavit podle tepelných potřeb vytápěného objektu, základní nastavení z výroby nemusí být optimální za každých podmínek. Každý den jsou trochu jiné povětrnostní podmínky (vlhkost, vítr, slunce atd.) i při stejné venkovní teplotě, to je třeba vzít v potaz. AcondTherm topí podle aktuální potřeby objektu.

   Pro regulaci AcondTherm je nutné, aby žádaná teplota v místnosti byla dosažitelná, proto je dobré zkontrolovat cirkulaci vzduchu u pokojového termostatu, jestli není zastavěn nějakým předmětem, zdali není umístěn na obvodové zdi, která by ho mohla ovlivňovat, ev. zda radiátor v místnosti s prostorovým termostatem není omezen termostatickou hlavicí.

   Společnost Acond a.s. instaluje nejvíce tepelných čerpadel v ČR, kde čerpadla i sama vyrábí. Tepelná čerpadla Acond se vyznačují zejména nerezovým provedením, tichým chodem a vysokou účinností s vysokou úsporou nákladů.

   Montáž a servis
   po celé ČR

   © Acond a.s. Všechna práva vyhrazena

   Vytvořil Dapeshop.cz