Skip to main content

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost ACOND a.s. („my“, „naše“ nebo „nás“) se zavazuje chránit vaše soukromí. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, jakým způsobem společnost ACOND a.s. shromažďuje, používá a zveřejňuje vaše osobní údaje.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na naše webové stránky/aplikace a jejich přidružené subdomény (dále jen „služba“) a na naši aplikaci ACOND a.s.. Přístupem k naší službě nebo jejím používáním dáváte najevo, že jste si přečetli, pochopili a souhlasíte se shromažďováním, ukládáním, používáním a zveřejňováním vašich osobních údajů, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a v našich Podmínkách služby.

Definice a klíčové pojmy

Abychom v těchto Zásadách ochrany osobních údajů co nejsrozumitelněji vysvětlili, vždy, když se na některý z těchto pojmů odkazuje, jsou striktně definovány jako:

 • Cookie: malé množství dat generovaných webovou stránkou a uložených webovým prohlížečem. Slouží k identifikaci prohlížeče, poskytování analytických služeb, zapamatování si informací o vás, jako jsou vaše jazykové preference nebo přihlašovací údaje.
 • Společnost: Pokud se v těchto zásadách hovoří o „společnosti“, „my“, „nás“ nebo „naše“, odkazuje se na společnost ACOND a.s., (Štěrboholská 1434/102a, 102 00 Praha 10), která je odpovědná za vaše údaje podle těchto zásad ochrany osobních údajů.
 • Země: kde sídlí společnost ACOND a.s. nebo majitelé/zakladatelé společnosti ACOND a.s., v tomto případě je to Česká republika.
 • Zákazník: označuje společnost, organizaci nebo osobu, která se přihlásí k využívání služby ACOND a.s. pro správu vztahů se spotřebiteli nebo uživateli služeb.
 • Zařízení: jakékoli zařízení připojené k internetu, jako je telefon, tablet, počítač nebo jakékoli jiné zařízení, které lze použít k návštěvě společnosti ACOND a.s. a využívání služeb.
 • IP adresa: IP adresa: Každému zařízení připojenému k internetu je přiděleno číslo známé jako adresa internetového protokolu (IP). Tato čísla jsou obvykle přidělována v geografických blocích. IP adresu lze často použít k identifikaci místa, ze kterého se zařízení připojuje k internetu.
 • Personál: označuje osoby, které jsou zaměstnány společností ACOND a.s. nebo mají smlouvu o poskytování služeb jménem jedné ze stran.
 • Osobní údaje: veškeré informace, které přímo, nepřímo nebo ve spojení s jinými informacemi – včetně osobního identifikačního čísla – umožňují identifikaci nebo určení fyzické osoby.
 • Služba: označuje službu poskytovanou společností ACOND a.s., jak je popsána v příslušných podmínkách (pokud jsou k dispozici) a na této platformě.
 • Služba třetí strany: označuje inzerenty, sponzory soutěží, propagační a marketingové partnery a další subjekty, které poskytují náš obsah nebo jejichž produkty či služby by vás mohly zajímat.
 • Vy: fyzická nebo právnická osoba, která je u společnosti ACOND a.s. registrována pro používání Služeb.

Jaké informace shromažďujeme?

Informace od vás shromažďujeme, když navštívíte naše webové stránky/aplikace, zaregistrujete se na našich stránkách, objednáte si zboží, přihlásíte se k odběru našeho newsletteru, odpovíte na dotazník nebo vyplníte formulář.

 • Jméno / uživatelské jméno
 • Telefonní čísla
 • E-mailové adresy
 • Poštovní adresy
 • Fakturační adresy
 • Heslo

Informace shromažďujeme také z mobilních zařízení pro lepší uživatelský zážitek, ačkoli tyto funkce jsou zcela volitelné:

 • Poloha (GPS): Údaje o poloze pomáhají vytvořit přesnou reprezentaci vašich zájmů a mohou být použity k tomu, aby potenciálním zákazníkům přinesly cílenější a relevantnější reklamy.

Kdy společnost ACOND a.s. používá informace o koncových uživatelích od třetích stran?

Společnost ACOND a.s. bude shromažďovat údaje koncového uživatele nezbytné pro poskytování služeb společnosti ACOND a.s. našim zákazníkům. Koncoví uživatelé nám mohou dobrovolně poskytnout informace, které zpřístupnili na webových stránkách sociálních médií. Pokud nám takové informace poskytnete, můžeme shromažďovat veřejně dostupné informace z vámi uvedených webových stránek sociálních médií. Můžete ovlivnit, kolik vašich informací webové stránky sociálních médií zveřejní, a to tak, že tyto webové stránky navštívíte a změníte nastavení ochrany osobních údajů.

Kdy společnost ACOND a.s. používá informace o zákaznících od třetích stran?

Když nás kontaktujete, obdržíme některé informace od třetích stran. Například když nám zašlete svou e-mailovou adresu, abyste projevili zájem stát se zákazníkem společnosti ACOND a.s., obdržíme informace od třetí strany, která společnosti ACOND a.s. poskytuje služby automatizovaného odhalování podvodů. Příležitostně také shromažďujeme informace, které jsou veřejně dostupné na webových stránkách sociálních médií. Můžete ovlivnit, kolik vašich informací webové stránky sociálních médií zveřejní, a to tak, že tyto webové stránky navštívíte a změníte nastavení ochrany osobních údajů.

Sdílíme shromážděné informace s třetími stranami?

Informace, které shromažďujeme, a to jak osobní, tak neosobní, můžeme sdílet s třetími stranami, jako jsou inzerenti, sponzoři soutěží, propagační a marketingoví partneři a další subjekty, které poskytují náš obsah nebo jejichž produkty či služby by vás podle našeho názoru mohly zajímat. Můžeme je také sdílet s našimi současnými i budoucími přidruženými společnostmi a obchodními partnery, a pokud se účastníme fúze, prodeje majetku nebo jiné reorganizace podniku, můžeme vaše osobní i neosobní údaje sdílet nebo předávat také našim nástupcům.

Můžeme využívat důvěryhodné poskytovatele služeb třetích stran, kteří pro nás vykonávají funkce a poskytují služby, jako je hostování a údržba našich serverů a webových stránek/aplikace, ukládání a správa databází, správa e-mailů, marketing ukládání, zpracování kreditních karet, zákaznický servis a vyřizování objednávek produktů a služeb, které si můžete zakoupit prostřednictvím webových stránek/aplikace. S těmito třetími stranami budeme pravděpodobně sdílet vaše osobní údaje a případně i některé neosobní údaje, abychom jim umožnili vykonávat tyto služby pro nás a pro vás.

Části našich dat ze souborů protokolu, včetně IP adres, můžeme sdílet pro analytické účely s třetími stranami, jako jsou partneři pro webovou analýzu, vývojáři aplikací a reklamní sítě. Pokud je vaše IP adresa sdílena, může být použita k odhadu obecné polohy a dalších technických údajů, jako je rychlost připojení, zda jste navštívili webové stránky/aplikaci ve sdílené lokalitě a typ zařízení použitého k návštěvě webových stránek/aplikace. Mohou shromažďovat informace o naší reklamě a o tom, co si na webové stránce/aplikaci prohlížíte, a poté nám a našim inzerentům poskytovat audit, výzkum a zprávy.

Osobní a neosobní informace o vás můžeme také sdělit vládním nebo donucovacím orgánům nebo soukromým stranám, pokud to podle našeho vlastního uvážení považujeme za nezbytné nebo vhodné, abychom mohli reagovat na nároky, právní postupy (včetně soudních obsílek), chránit naše práva a zájmy nebo práva a zájmy třetí strany, bezpečnost veřejnosti nebo jakékoli osoby, zabránit nebo zastavit jakoukoli nezákonnou, neetickou nebo právně postižitelnou činnost nebo jinak dodržovat platné soudní příkazy, zákony, pravidla a předpisy.

Kde a kdy se shromažďují informace od zákazníků a koncových uživatelů?

Společnost ACOND a.s. bude shromažďovat osobní údaje, které nám poskytnete. Osobní údaje o vás můžeme získat také od třetích stran, jak je popsáno výše.

Jak používáme shromážděné informace?

Veškeré informace, které od vás shromažďujeme, mohou být použity jedním z následujících způsobů:

 • Přizpůsobení vašich zkušeností (vaše informace nám pomáhají lépe reagovat na vaše individuální potřeby).
 • Zlepšování našich webových stránek/aplikací (na základě informací a zpětné vazby, kterou od vás obdržíme, se neustále snažíme zlepšovat naše webové stránky/aplikace).
 • Zlepšení služeb zákazníkům (vaše informace nám pomáhají efektivněji reagovat na vaše požadavky na služby zákazníkům a potřeby podpory).
 • Zpracování transakcí
 • Správa soutěže, propagační akce, průzkumu nebo jiné funkce webu.
 • Odesílání pravidelných e-mailů

Jak používáme vaši e-mailovou adresu?

Odesláním své e-mailové adresy na těchto webových stránkách/aplikaci souhlasíte se zasíláním e-mailů od nás. Svou účast v kterémkoli z těchto e-mailových seznamů můžete kdykoli zrušit kliknutím na odkaz pro odhlášení nebo jinou možnost odhlášení, která je součástí příslušného e-mailu. E-maily zasíláme pouze lidem, kteří nám povolili, abychom je kontaktovali, a to buď přímo, nebo prostřednictvím třetí strany. Neposíláme nevyžádané komerční e-maily, protože nesnášíme spam stejně jako vy. Odesláním své e-mailové adresy také souhlasíte s tím, že můžeme vaši e-mailovou adresu používat pro cílení na zákaznické publikum na stránkách, jako je Facebook, kde zobrazujeme vlastní reklamu konkrétním lidem, kteří se přihlásili k odběru sdělení od nás. E-mailové adresy zadané pouze prostřednictvím stránky pro zpracování objednávky budou použity výhradně za účelem zasílání informací a aktualizací týkajících se vaší objednávky. Pokud jste nám však stejnou e-mailovou adresu poskytli jiným způsobem, můžeme ji použít k jakémukoli účelu uvedenému v těchto zásadách. Poznámka: Pokud se kdykoli budete chtít odhlásit ze zasílání budoucích e-mailů, na konci každého e-mailu uvádíme podrobné pokyny k odhlášení.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje?

Vaše údaje uchováváme pouze tak dlouho, dokud je potřebujeme k tomu, abychom vám mohli poskytovat služby společnosti ACOND a.s. a plnit účely popsané v těchto zásadách. To platí i pro všechny, s nimiž vaše údaje sdílíme a kteří provádějí služby naším jménem. Jakmile vaše údaje již nebudeme potřebovat a nebude nutné je uchovávat pro splnění našich zákonných nebo regulačních povinností, buď je odstraníme z našich systémů, nebo je depersonalizujeme tak, abychom vás nemohli identifikovat.

Jak chráníme vaše informace?

Při zadávání objednávky nebo zadávání, odesílání či přístupu k vašim osobním údajům uplatňujeme různá bezpečnostní opatření, abychom zajistili bezpečnost vašich osobních údajů. Nabízíme použití zabezpečeného serveru. Všechny poskytnuté citlivé/úvěrové informace jsou přenášeny prostřednictvím technologie SSL (Secure Socket Layer) a následně šifrovány do databáze našich poskytovatelů platebních bran, aby k nim měly přístup pouze osoby se zvláštními přístupovými právy k těmto systémům, které jsou povinny zachovávat důvěrnost informací. Po provedení transakce nejsou vaše soukromé informace (kreditní karty, čísla sociálního pojištění, finanční údaje atd.) nikdy uchovávány v souboru. Nemůžeme však zajistit ani zaručit absolutní bezpečnost jakýchkoli informací, které společnosti ACOND a.s. předáte, ani zaručit, že k vašim informacím ve službě nemůže být získán přístup, že nemohou být zveřejněny, pozměněny nebo zničeny v důsledku porušení jakýchkoli našich fyzických, technických nebo manažerských bezpečnostních opatření.

Mohou být mé údaje předány do jiných zemí?

Společnost ACOND a.s. je registrována v České republice. Informace shromážděné prostřednictvím našich webových stránek/aplikace, při přímé interakci s vámi nebo při využívání našich asistenčních služeb mohou být čas od času předávány našim kancelářím nebo pracovníkům nebo třetím stranám, které se nacházejí po celém světě, a mohou být prohlíženy a hostovány kdekoli na světě, včetně zemí, které nemusí mít obecně platné zákony upravující používání a předávání takových údajů. V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony používáním výše uvedených údajů dobrovolně souhlasíte s přeshraničním přenosem a hostováním těchto údajů.

Jsou informace shromážděné prostřednictvím služby ACOND a.s. bezpečné?

Přijímáme opatření na ochranu bezpečnosti vašich informací. Máme fyzické, elektronické a manažerské postupy, které nám pomáhají chránit vaše informace, zabraňují neoprávněnému přístupu, udržují bezpečnost dat a správně je používají. Lidé ani bezpečnostní systémy však nejsou spolehlivé, včetně šifrovacích systémů. Kromě toho se lidé mohou dopustit úmyslných trestných činů, udělat chyby nebo nedodržet zásady. Proto, i když vynakládáme přiměřené úsilí na ochranu vašich osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost. Pokud platné právní předpisy ukládají jakoukoli nezpochybnitelnou povinnost chránit vaše osobní údaje, souhlasíte s tím, že normy používané k měření našeho dodržování této povinnosti budou úmyslné přestupky.

Mohu své údaje aktualizovat nebo opravit?

Práva, která máte na vyžádání aktualizace nebo opravy informací, které společnost ACOND a.s. shromažďuje, závisí na vašem vztahu se společností ACOND a.s.. Zaměstnanci mohou aktualizovat nebo opravovat své údaje, jak je podrobně uvedeno v našich interních pravidlech pro zaměstnávání ve společnosti.

Zákazníci mají právo požádat o omezení určitých způsobů použití a zpřístupnění osobních údajů, a to následovně. Můžete se na nás obrátit, abyste (1) aktualizovali nebo opravili své osobní údaje, (2) změnili své preference týkající se komunikace a dalších informací, které od nás dostáváte, nebo (3) odstranili osobní údaje, které o vás uchováváme v našich systémech (s výhradou následujícího odstavce), a to zrušením svého účtu. Takové aktualizace, opravy, změny a vymazání nebudou mít žádný vliv na jiné informace, které uchováváme, nebo na informace, které jsme poskytli třetím stranám v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů před takovou aktualizací, opravou, změnou nebo vymazáním. V zájmu ochrany vašeho soukromí a bezpečnosti můžeme před udělením přístupu k profilu nebo provedením oprav podniknout přiměřené kroky (například vyžádat si jedinečné heslo) k ověření vaší totožnosti. Jste zodpovědní za to, že své jedinečné heslo a informace o účtu budete vždy udržovat v tajnosti.

Měli byste si být vědomi toho, že není technologicky možné odstranit z našeho systému každý záznam informací, které jste nám poskytli. Nutnost zálohovat naše systémy za účelem ochrany informací před neúmyslnou ztrátou znamená, že kopie vašich informací může existovat v nesmazatelné podobě, kterou bude pro nás obtížné nebo nemožné najít. Neprodleně po obdržení vaší žádosti budou všechny osobní údaje uložené v databázích, které aktivně používáme, a na jiných snadno vyhledatelných médiích aktualizovány, opraveny, změněny nebo případně vymazány, jakmile to bude v rozumné a technicky proveditelné míře možné.

Pokud jste koncovým uživatelem a chcete aktualizovat, vymazat nebo získat informace, které o vás máme, můžete tak učinit tak, že se obrátíte na organizaci, jejímž jste zákazníkem.

Personál

Jste-li pracovníkem nebo uchazečem o zaměstnání ve společnosti ACOND a.s., shromažďujeme informace, které nám dobrovolně poskytnete. Shromážděné informace používáme pro personální účely, abychom mohli spravovat benefity pro pracovníky a prověřovat uchazeče.

Můžete nás kontaktovat, abyste (1) aktualizovali nebo opravili své údaje, (2) změnili své preference týkající se komunikace a dalších informací, které od nás dostáváte, nebo (3) získali záznam o informacích, které o vás máme. Takové aktualizace, opravy, změny a výmazy nebudou mít žádný vliv na jiné informace, které uchováváme, nebo na informace, které jsme poskytli třetím stranám v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů před takovou aktualizací, opravou, změnou nebo výmazem.

Prodej podniku

Vyhrazujeme si právo předat informace třetí straně v případě prodeje, fúze nebo jiného převodu všech nebo podstatné části aktiv společnosti ACOND a.s. nebo kterékoli z jejích přidružených společností (jak je definováno v tomto dokumentu) nebo té části společnosti ACOND a.s. nebo kterékoli z jejích Korporátních přidružených společností, které se Služba týká, nebo v případě, že ukončíme svou činnost nebo podáme žádost nebo proti nám bude podána žádost o konkurz, reorganizaci nebo podobné řízení, za předpokladu, že třetí strana souhlasí s dodržováním podmínek těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Partneři

Informace o vás (včetně osobních údajů) můžeme zpřístupnit našim firemním pobočkám. Pro účely těchto Zásad ochrany osobních údajů se „firemní přidruženou společností“ rozumí jakákoli osoba nebo subjekt, který přímo nebo nepřímo ovládá společnost ACOND a.s., je jí ovládán nebo je s ní pod společnou kontrolou, ať už na základě vlastnictví nebo z jiného důvodu. S veškerými informacemi, které se vás týkají a které poskytneme našim Firemním přidruženým společnostem, budou tyto Firemní přidružené společnosti nakládat v souladu s podmínkami těchto Zásad ochrany osobních údajů.

Rozhodné právo

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se řídí právem České republiky bez ohledu na kolizní ustanovení. Souhlasíte s výlučnou jurisdikcí soudů v souvislosti s jakoukoli žalobou nebo sporem vzniklým mezi stranami na základě těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo v souvislosti s nimi, s výjimkou osob, které mohou mít právo vznášet nároky podle Štítu na ochranu soukromí nebo rámce Švýcarsko – USA.

Tato smlouva a vaše používání webových stránek/aplikace se řídí právem České republiky s výjimkou kolizních norem. Vaše používání webových stránek/aplikace může podléhat také dalším místním, státním, národním nebo mezinárodním zákonům.

Používáním společnosti ACOND a.s. nebo přímým kontaktováním nás vyjadřujete svůj souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Pokud s těmito Zásadami ochrany osobních údajů nesouhlasíte, neměli byste s našimi webovými stránkami/aplikací pracovat ani využívat naše služby. Další používání webových stránek/aplikace, přímé zapojení do naší činnosti nebo po zveřejnění změn těchto Zásad ochrany osobních údajů, které nemají významný vliv na používání nebo zveřejňování vašich osobních údajů, znamená, že tyto změny přijímáte.

Váš souhlas

Aktualizovali jsme naše zásady ochrany osobních údajů, abychom vám poskytli úplnou transparentnost ohledně toho, co se při návštěvě našich stránek nastavuje a jak se to používá. Používáním naší společnosti ACOND a.s., registrací účtu nebo nákupem tímto vyjadřujete souhlas s našimi Zásadami ochrany osobních údajů a souhlasíte s jejich podmínkami.

Odkazy na další webové stránky

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na Služby. Služby mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které společnost ACOND a.s. neprovozuje ani nekontroluje. Za obsah, přesnost nebo názory vyjádřené na těchto webových stránkách neodpovídáme a tyto webové stránky nejsou námi zkoumány, monitorovány ani kontrolovány z hlediska přesnosti nebo úplnosti. Nezapomeňte prosím, že pokud pomocí odkazu přejdete ze Služeb na jinou webovou stránku, naše Zásady ochrany osobních údajů již neplatí. Vaše prohlížení a interakce na jakýchkoli jiných webových stránkách, včetně těch, které mají odkaz na naší platformě, podléhá vlastním pravidlům a zásadám těchto webových stránek. Takové třetí strany mohou ke shromažďování informací o vás používat vlastní soubory cookie nebo jiné metody.

Soubory cookie

Společnost ACOND a.s. používá „cookies“ k identifikaci oblastí našich webových stránek/aplikací, které jste navštívili. Soubor cookie je malý datový soubor, který váš webový prohlížeč ukládá do vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Cookies používáme ke zlepšení výkonu a funkčnosti našich webových stránek/aplikací, ale nejsou pro jejich používání nezbytné. Bez těchto souborů cookie však mohou být některé funkce, například videa, nedostupné nebo byste museli při každé návštěvě webové stránky/aplikace zadávat své přihlašovací údaje, protože bychom si nemohli pamatovat, že jste se již dříve přihlásili. Většinu webových prohlížečů lze nastavit tak, aby používání souborů cookie zakázaly. Pokud však soubory Cookies zakážete, je možné, že nebudete mít správný nebo žádný přístup k funkcím na našich webových stránkách/aplikaci. Do souborů Cookies nikdy neukládáme informace umožňující identifikaci osob.

Blokování a zakázání souborů cookie a podobných technologií

Bez ohledu na to, kde se nacházíte, můžete také nastavit svůj prohlížeč tak, aby blokoval soubory cookie a podobné technologie, ale tato akce může zablokovat naše základní soubory cookie a zabránit správnému fungování našich webových stránek/aplikací a možná nebudete moci plně využívat všechny jejich funkce a služby. Měli byste si také uvědomit, že pokud ve svém prohlížeči zablokujete soubory cookie, můžete také přijít o některé uložené informace (např. uložené přihlašovací údaje, předvolby webu). Různé prohlížeče vám umožňují různé ovládací prvky. Zakázáním souboru cookie nebo kategorie souborů cookie se soubor cookie z prohlížeče nevymaže, to musíte provést sami v prohlížeči, další informace naleznete v nabídce nápovědy prohlížeče.

Služby remarketingu

Využíváme remarketingové služby. Co je remarketing? V digitálním marketingu je remarketing (nebo retargeting) praktikou zobrazování reklam na internetu lidem, kteří již navštívili vaše webové stránky/aplikace. Umožňuje vaší společnosti vypadat, jako by „sledovala“ lidi na internetu tím, že jim zobrazuje reklamy na webových stránkách a platformách, které nejčastěji používají.

Soukromí dětí

Informace od dětí mladších 13 let shromažďujeme pouze za účelem zlepšení našich služeb. Pokud jste rodič nebo opatrovník a jste si vědomi, že nám vaše dítě poskytlo osobní údaje bez vašeho souhlasu, kontaktujte nás. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili Osobní údaje od osoby mladší 13 let bez ověření souhlasu rodičů, podnikneme kroky k odstranění těchto informací z Našich serverů.

Změny našich zásad ochrany osobních údajů

Naše služby a zásady můžeme měnit a může být nutné provést změny těchto zásad ochrany osobních údajů tak, aby přesně odrážely naše služby a zásady. Pokud zákon nevyžaduje jinak, budeme vás informovat (například prostřednictvím naší Služby) předtím, než provedeme změny těchto Zásad ochrany osobních údajů, a dáme vám možnost se s nimi seznámit předtím, než vstoupí v platnost. Pokud pak budete Službu nadále používat, budete se řídit aktualizovanými Zásadami ochrany osobních údajů. Pokud s těmito nebo jakýmikoli aktualizovanými Zásadami ochrany osobních údajů nechcete souhlasit, můžete svůj účet odstranit.

Služby třetích stran

Můžeme zobrazovat, zahrnovat nebo zpřístupňovat obsah třetích stran (včetně dat, informací, aplikací a dalších služeb produktů) nebo poskytovat odkazy na webové stránky nebo služby třetích stran („služby třetích stran“).

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost ACOND a.s. neodpovídá za žádné služby třetích stran, včetně jejich přesnosti, úplnosti, včasnosti, platnosti, dodržování autorských práv, zákonnosti, slušnosti, kvality nebo jakéhokoli jiného aspektu. Společnost ACOND a.s. nepřebírá a nenese žádnou odpovědnost vůči vám ani žádné jiné osobě či subjektu za jakékoli Služby třetích stran.

Služby třetích stran a odkazy na ně jsou poskytovány pouze pro vaše pohodlí a přístup k nim a jejich používání je zcela na vaše vlastní riziko a podléhá podmínkám těchto třetích stran.

Facebook Pixel

Facebook pixel je analytický nástroj, který vám umožňuje měřit účinnost vaší reklamy na základě informací o akcích, které lidé na vašich webových stránkách/aplikacích provádějí. Pixel můžete použít k: Ujistěte se, že se vaše reklamy zobrazují správným lidem. Facebook pixel může při používání služby shromažďovat informace z vašeho zařízení. Facebook pixel shromažďuje informace, které jsou uchovávány v souladu s jeho zásadami ochrany osobních údajů.

Sledovací technologie

 • Soubory cookie

Soubory cookie používáme ke zlepšení výkonu a funkčnosti naší platformy, ale nejsou pro jejich používání nezbytné. Bez těchto souborů cookie však mohou být některé funkce, například videa, nedostupné nebo byste museli při každé návštěvě platformy zadávat své přihlašovací údaje, protože bychom si nemohli pamatovat, že jste se již dříve přihlásili.

 • Místní úložiště

Místní úložiště, někdy známé jako úložiště DOM, poskytuje webovým aplikacím metody a protokoly pro ukládání dat na straně klienta. Webové úložiště podporuje trvalé ukládání dat, podobně jako soubory cookie, ale s výrazně větší kapacitou a bez informací uložených v hlavičce požadavku HTTP.

 • Relace

„Relace“ používáme k identifikaci oblastí naší platformy, které jste navštívili. Relace je malá část dat uložená ve vašem počítači nebo mobilním zařízení ve webovém prohlížeči.

Informace o obecném nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Pokud pocházíte z Evropského hospodářského prostoru (EHP), můžeme od vás shromažďovat a používat informace a v této části našich Zásad ochrany osobních údajů vám přesně vysvětlíme, jak a proč jsou tyto údaje shromažďovány a jak tyto údaje chráníme před opakováním nebo nesprávným použitím.

Co je GDPR?

GDPR je celoevropský zákon o ochraně soukromí a osobních údajů, který upravuje způsob, jakým společnosti chrání údaje obyvatel EU, a zvyšuje kontrolu, kterou mají obyvatelé EU nad svými osobními údaji.

GDPR se týká všech globálně působících společností, nejen podniků se sídlem v EU a obyvatel EU. Údaje našich zákazníků jsou důležité bez ohledu na to, kde se nacházejí, a proto jsme zavedli kontroly podle GDPR jako základní standard pro všechny naše operace po celém světě.

Co jsou osobní údaje?

Veškeré údaje, které se týkají identifikovatelné nebo identifikované osoby. GDPR zahrnuje široké spektrum informací, které by mohly být použity samy o sobě nebo v kombinaci s jinými informacemi k identifikaci osoby. Osobní údaje přesahují rámec jména nebo e-mailové adresy osoby. Některé příklady zahrnují finanční informace, politické názory, genetické údaje, biometrické údaje, IP adresy, fyzickou adresu, sexuální orientaci a etnický původ.

Zásady ochrany údajů zahrnují požadavky, jako jsou:

 • Shromážděné osobní údaje musí být zpracovávány spravedlivým, zákonným a transparentním způsobem a měly by být používány pouze způsobem, který by člověk rozumně očekával.
 • Osobní údaje by měly být shromažďovány pouze za určitým účelem a měly by být používány pouze k tomuto účelu. Organizace musí při shromažďování osobních údajů uvést, k čemu je potřebují.
 • Osobní údaje by neměly být uchovávány déle, než je nezbytné k naplnění jejich účelu.
 • Osoby, na které se vztahuje GDPR, mají právo na přístup ke svým osobním údajům. Mohou také požádat o kopii svých údajů a o jejich aktualizaci, vymazání, omezení nebo přesunutí do jiné organizace.

Proč je GDPR důležité?

GDPR zavádí některé nové požadavky týkající se toho, jak by společnosti měly chránit osobní údaje fyzických osob, které shromažďují a zpracovávají. Zvyšuje také sázky na dodržování předpisů tím, že zpřísňuje jejich vymáhání a ukládá vyšší pokuty za jejich porušení. Kromě těchto skutečností je to prostě správná věc. Ve společnosti ACOND a.s. jsme pevně přesvědčeni, že ochrana osobních údajů je velmi důležitá, a již nyní máme zavedeny spolehlivé postupy zabezpečení a ochrany osobních údajů, které jdou nad rámec požadavků tohoto nového nařízení.

Práva jednotlivých subjektů údajů – přístup k údajům, jejich přenositelnost a výmaz

Zavazujeme se, že budeme našim zákazníkům pomáhat plnit požadavky GDPR týkající se práv subjektů údajů. Společnost ACOND a.s. zpracovává nebo ukládá všechny osobní údaje u plně prověřených dodavatelů, kteří splňují požadavky DPA. Veškeré konverzace a osobní údaje uchováváme po dobu až 6 let, pokud není váš účet smazán. V takovém případě všechny údaje zlikvidujeme v souladu s našimi podmínkami poskytování služeb a zásadami ochrany osobních údajů, ale nebudeme je uchovávat déle než 60 dní.

Jsme si vědomi toho, že pokud pracujete se zákazníky z EU, musíte jim umožnit přístup k osobním údajům, jejich aktualizaci, vyhledání a odstranění. Máme vás! Od začátku jsme nastaveni jako samoobsluha a vždy jsme vám umožňovali přístup k vašim údajům a údajům vašich zákazníků. Náš tým zákaznické podpory je tu pro vás, aby vám zodpověděl veškeré dotazy týkající se práce s rozhraním API.

Kontaktujte nás

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.

 • Prostřednictvím e-mailu: info@acond.cz
 • Přes telefonní číslo: +420 606511511
 • Prostřednictvím tohoto odkazu: www.acond.cz
 • Na této adrese: Dukelská 1654, 399 01 Milevsko