Skip to main content

Přechod na ekologičtější vytápění

Zákaz kotlů na fosilní paliva

Evropská legislativa směřuje k postupnému omezení a potenciálnímu úplnému zákazu využívání kotlu na fosilní paliva, s termínem úplného zákazu od roku 2040. Česká republika přijímá legislativní kroky v souladu s tímto trendem, přičemž platí omezení pro různé emisní třídy a typy kotlů.

Zákaz kotlů na tuhá paliva od 1. září 2024

 • Zákaz kotlů na tuhá paliva od září 2024: Platnost zákazu kotlů 1. a 2. emisní třídy na tuhá paliva od 1. září 2024.
 • Omezení kotlů na uhlí a ostatní paliva od ledna 2025: Od ledna 2025 není možné pořídit kotle na uhlí, antracit a koks, pokud nesplňují minimálně 3. emisní třídu.
 • Zákaz uvádění na trh samostatných elektrokotlů, klasických kotlů na plyn a kapalná paliva od září 2029: Od 1. září 2029 zákaz uvádění na trh samostatných elektrokotlů, klasických plynových kotlů a kotlů na kapalná paliva; nové zdroje musí být integrované do hybridních zdrojů tepla.
 • Podmínky pro účinnost kotlů od září 2029: Novela nařízení komise o ekodesignu od 1. září 2029 stanoví, že kotle uváděné na trh musí mít sezónní    účinnost vyšší než 115%.

Obecně platí, že pro vytvoření 3kW tepla spotřebuje tepelné čerpadlo jen 1kW elektrické energie – účinnost 300%

Elektrokotel

Plynový kotel

Přímotop

Plynový kondenzační kotel

Automatický kotel na tuhá paliva (pelety)

Kotel na tuhá paliva (uhlí hnědé)

TČ vzduch – voda 

TČ Acond

80%

80 – 90%

Cca 100%

90 – 102%

80 – 95%

70 – 85%

Až 350%

Až 502%

Přechod na ekologičtější vytápění

 • Každý kotel uvedený na trh v souladu s normou ČSN EN 303-5 má na výrobním štítku uvedenou třídu. Pokud je třída kotle 1 nebo 2, bude jeho provoz od 1. 9. 2024 zakázaný. V případě, že kotel výrobní štítek nemá, nebo na něm třída uvedená není, rozhodne o jeho provozu odborně způsobilá osoba v rámci pravidelné kontroly kotlů. Ta se dle zákona provádí jednou za 3 roky.
 • Kotle na fosilní paliva se postupně stávají neudržitelnými, a zákaz jejich používání vede k hledání alternativních, ekologicky šetrnějších řešení.
 • Stát a Evropská unie poskytují dotace a podporu pro přechod na čisté zdroje energie.
 • Spotřebitelé jsou vyzváni přejít na zařízení s nižšími emisemi CO2, jako jsou tepelná čerpadla, s cílem snížit ekologický dopad.
 • Vládní podpora pro ekologická řešení, jako jsou tepelná čerpadla, solární hybridy a hybridní zdroje tepla, nabízí alternativy s nižšími emisemi.

Připravenost na budoucí regulace

 • Úspory na energiích: Tepelná čerpadla Acond umožňují snížení závislosti na fosilních palivech a vedou k nižším nákladům na vytápění.
 • Ekologičnost: Použitím obnovitelných zdrojů energie, jako je teplo získávané z tepelných čerpadel Acond, přispíváte k snižování emisí CO2.
 • Připravenost na budoucí regulace: Investice do tepelných čerpadel Acond vám pomůže přizpůsobit se budoucím změnám v energetických předpisech a trendům.
 • Finanční podpora: Existují dotační programy, které mohou pomoci pokrýt náklady na instalaci tepelných čerpadel, jako je například program Nová zelená úsporám.
 • Ekologická odpovědnost a úspory pro spotřebitele: Acond nabízí spotřebitelům ekologicky šetrná tepelná čerpadla s nízkým GWP* a chladivem R290. To přináší dlouhodobé úspory a minimalizuje negativní dopady na životní prostředí.
 • Príklad GWP (Global warming potential) : CO₂: 1 / R290: 3 / R32: 675 / R410A: 2,088