Skip to main content

Připravenost na budoucí regulace

EU ETS 2 – Rozšířený systém pro obchodování s emisemi

EU ETS 2 (European Union Emissions Trading System 2) je rozšířením stávajícího systému EU ETS, zaměřeným na snížení emisí skleníkových plynů v sektorech dopravy a vytápění budov, které dosud nebyly zahrnuty. Tento krok je součástí balíčku Fit for 55 EU, jehož cílem je snížit čisté emise skleníkových plynů o 55 % do roku 2030 ve srovnání s rokem 1990.

Omezení pro tepelná čerpadla od roku 2027

EU ETS 2 byl formálně přijat Evropským parlamentem a Radou EU a vstoupí v platnost v roce 2027. Systém zahrnuje vydávání emisních povolenek pro sektory dopravy a vytápění, přičemž cílem je snížit emise o 43 % v porovnání s rokem 2005 a přispět tak ke konečnému cíli Evropské unie stát se do roku 2050 klimaticky neutrální.

  • ETS 2 od roku 2027 emisně zpoplatní vytápění budov i paliva v dopravě

„Vzhledem k tomu, že směrnice nebo dohody EU často vyžadují změny v národním právního řádu, může být proces ratifikace a implementace složitý a časově náročný. V případě směrnice o emisních povolenkách, která vstoupí v platnost v roce 2027, bude třeba sledovat, jak bude tento proces probíhat v České republice, včetně případných změn v legislativě a jejich dopadů na různé sektory.“

Nárůst cen fosilních paliv

  • Zvýšení nákladů: ETS 2 může vést k nárůstu cen fosilních paliv, vytápění a možná i elektřiny (mix zdrojů) , což zasáhne jak domácnosti, tak malé firmy. Nejvýrazněji zavedení systému pocítí lidé topící uhlím. Za emisní povolenku na jeden kilogram černého uhlí by si totiž člověk připlatil zhruba tři koruny, přičemž loni se cena kilogramu pohybovala okolo osmi korun.
  • Sociální dopady: ETS 2 by zahrnovalo například lokální vytápění kotlem na pevná paliva nebo plynovým kotlem, použití plynu při vaření či ohřevu vody. Sociální klimatický fond EU má zmírnit dopady zvýšených nákladů na zranitelné skupiny.
  • Obnovitelné zdroje: Systém má podnítit přechod na čistší zdroje energie a investice do obnovitelných technologií, jako jsou tepelná čerpadla.
  • Přechod na udržitelnější chování: ETS 2 má stimulovat efektivnější využívání energie a snížení závislosti na fosilních palivech.

Pořiďte si tiché tepelné čerpadlo Acond

Aby se na vás nezlobili sousedi ani stavební úřad, vyrobili jsme asi nejtišší tepelné čerpadlo vůbec.

„Naslouchali jsme důkladně přáním našich zákazníků, a proto jsem přesvědčený, že jsme vyrobili čerpadlo, které nemá konkurenci.“

Jiří Hanus, majitel společnosti ACOND A.S.

Připravenost na budoucí regulace

  • Úspory na energiích: Tepelná čerpadla Acond umožňují snížení závislosti na fosilních palivech a vedou k nižším nákladům na vytápění.
  • Ekologičnost: Použitím obnovitelných zdrojů energie, jako je teplo získávané z tepelných čerpadel Acond, přispíváte k snižování emisí CO2.
  • Připravenost na budoucí regulace: Investice do tepelných čerpadel Acond vám pomůže přizpůsobit se budoucím změnám v energetických předpisech a trendům.
  • Finanční podpora: Existují dotační programy, které mohou pomoci pokrýt náklady na instalaci tepelných čerpadel, jako je například program Nová zelená úsporám.

Správný výběr ekologicky šetrného tepelného čerpadla od výrobce, který je v souladu s nejnovějšími trendy, přináší lepší a kvalitnější bydlení. Tato volba nejenže umožňuje úspory nákladů na energie, ale také přispívá k ochraně životního prostředí. Od roku 2027, s nástupem emisních povolenek v rámci EU ETS 2, se tato výhoda ještě zvýší. Díky investici do tepelného čerpadla významně snížíte emise spojené s vytápěním vašeho domu či bytu, což se pozitivně projeví ve snížení nákladů na emisní povolenky.