Skip to main content

Tepelná čerpadla voda-voda

Bydlíte poblíž potoka či rybníka? Máte na pozemku studnu? Pak se vyplatí zvážit instalaci čerpadla voda-voda, které využívá tepelnou energii z vodního zdroje. V Česku se zpravidla jedná o spodní vody ze studen, jejichž výhodou je vyšší a celoročně stabilní teplota. Toto velmi účinné, a navíc ekologické řešení vyniká vysokou hodnotou topného faktoru a dlouhou životností komponentů.

Jestliže patříte k těm, kteří si ho v Česku mohou dopřát, čtěte dále o fungování a cenách tepelných čerpadel typu voda-voda.

Tepelné čerpadlo odebírající teplo ze spodní nebo geotermální vody. Voda je ze studny čerpána do výměníku tepelného čerpadla a po ochlazení vrácena zpět do země. 

Jak funguje tepelné čerpadlo voda-voda

Tepelné čerpadlo pracuje na principu přenosu vody z vodního zdroje (rybník, jezero, řeka, studna, hlubinný vrt) přes trubkový výparník. S použitím kompresoru se takto získává teplo na požadované úrovni, jež poté ohřívá/chladí vodu nebo vzduch v budově s pomocí radiátorů či systému podlahového vytápění.

Pokud je na/poblíž pozemku k dispozici dostatečné množství podzemní či stojaté vody, jde o velmi efektivní i ekologické řešení využívající obnovitelný zdroj energie.

1. Výhody tepelného čerpadla voda/voda

Tato čerpadla vám poskytnou vůbec nejvyšší topný faktor v aktuální nabídce tepelných čerpadel. Oceníte je také pro mimořádnou účinnost a životnost zařízení, jakož i relativně dostupnou pořizovací cenu (v závislosti na konkrétním modelu a dodavateli). Počáteční investice tak může mít díky vysoké úspoře rychlou návratnost. Čerpadlo na bázi voda-voda dokáže zužitkovat rovněž odpadní teplo z tzv. technologických vod, jež vznikají při nejrůznějších výrobních procesech.

2. Nevýhody tepelného čerpadla voda/voda 

Tato čerpadla využijí pouze majitelé pozemků s dobrým přístupem k vodním zdrojům a její dostatečnou kapacitou. Pokud studnu zatím nemáte a budete ji muset vyhloubit, investiční náklady na realizaci se o to navýší. Počítat také musíte s pravidelnou kontrolou stavu čerpadla i nutností vstupního povolení od správy povodí. Cena samotného čerpadla voda-voda se přitom může vyšplhat na 400 000 Kč.

Na rozdíl od tepelného čerpadla Acond PRO a Acond Grandis (vzduch-voda) navíc nelze na čerpadla vzduch-vzduch získat státní dotaci.I to je důvodem, proč se těchto čerpadel v Česku ročně instaluje poměrně málo.

Pořiďte si tiché tepelné čerpadlo Acond

Aby se na vás nezlobili sousedi ani stavební úřad, vyrobili jsme asi nejtišší tepelné čerpadlo vůbec.

„Naslouchali jsme důkladně přáním našich zákazníků, a proto jsem přesvědčený, že jsme vyrobili čerpadlo, které nemá konkurenci.“

Jiří Hanus, majitel společnosti ACOND A.S.

Průměrná cena čerpadla voda-voda

Tepelná čerpadla typu voda-voda aktuálně (2023) pořídíte za 100 až 400 000 Kč v závislosti na konkrétním modelu, funkcích a řešení. Pro srovnání – cena čerpadel vzduch-voda, kam se řadí i Acond PROAcond Grandis, se pohybují v rozmezí 250 až 400 000 Kč, přičemž až 95 % nákladů lze pokrýt z dotačních programů Nová zelená úsporám nebo Kotlíkové dotace.

Výběr konkrétního typu čerpadla pro vaši nemovitost vždy konzultujte s odborníky.

Kam lze umístit tepelné čerpadlo voda-voda

Instalace a umístění tepelného čerpadla voda-voda se liší v závislosti na tom, zda odebíráte teplo z vodní plochy nebo spodní vody, tj. studně. V obou případech je nutné získat příslušná povolení. U vodní plochy (jezero, rybník) musíme nejprve očistit dno, položit plastové kolektory a naplnit je nemrznoucí směsí. V druhém případě budeme potřebovat 2 studny – jednu čerpací a jednu vratnou, s hloubkou od 25 do 150 metrů. Studny musí být profesionálně utěsněny, aby nedocházelo k oxidaci vody.

Vzhledem k vyšší technologické náročnosti je dobré se o vhodnosti řešení poradit s oborníky již ve fázi plánování tepelného čerpadla. Pokud se čerpadlo voda-voda ukáže jako dobré řešení, dodavatel vám poradí také s jeho vhodným umístěním.

Jednoduchý přehled výhod a nevýhod tepelných čerpadel voda-voda

Systémy tepelných čerpadel voda-voda jsou optimální pro větší komerční a obecní objekty, kde je možné zajistit pravidelný dozor a údržbu. V rodinných domech je jejich použití doporučeno pouze v lokalitách s dostatkem kvalitní a snadno dostupné spodní vody. Tato čerpadla mají schopnost efektivně využívat teplo z různých odpadních zdrojů, jako například chlazení technologické vody z výrobních procesů, chlazení serverů a dalších aplikací. Získané odpadní teplo lze znovu využít pro ohřev vody, vytápění nebo další technologické potřeby.

Výhody tepelných čerpadel voda-voda

  • Vysoké Topné Faktory: Tepelná čerpadla voda-voda dosahují nejvyšších topných faktorů mezi všemi typy tepelných čerpadel.
  • Nižší Investiční Náklady: Oproti tepelným čerpadlům s vrty jsou investiční náklady nižší.
  • Zpětné Využití Odpadního Tepla: Možnost efektivního využívání odpadního tepla v technologických procesech.
  • Menší Prostorové Nároky: Systémy voda-voda vyžadují méně prostoru ve srovnání se systémy s vrty.

Nevýhody tepelných čerpadel voda-voda

  • Omezené Lokality: Využití je možné pouze v lokalitách s dostatkem vody, ať už se jedná o spodní, geotermální nebo technologickou vodu.
  • Vyšší Náklady na Servis: Vyžaduje pravidelný a pečlivý servis kvůli potřebné kontrole a údržbě, včetně čištění filtrů a výměníků.
  • Nižší Životnost Komponentů: Komponenty pro čerpání spodní nebo geotermální vody, jako jsou čerpadla a filtry, mohou mít nižší životnost.

Tepelná čerpadla Acond

Naše tepelná čerpadla fungují na principu vzduch-voda a slouží k ohřevu vody i vzduchu uvnitř topného systému budovy.

  • Čerpadla Acond splňují nejpřísnější kritéria co do technologických kvalit a můžete na ně získat dotaci ze státních programů.
  • Zákazníci si na čerpadlech Acond dále pochvalují profesionalitu a odbornost týmu poradenství, montáže a servisu, ale i asistence při vyřizování dotace.
  • Nákupem čerpadla Acond navíc získáte ryze český produkt s 25+letou tradicí, rychlé doručení, dobré skladové zásoby, záruku 5 let na tepelné čerpadlo a 10 let na kompresor, práci i cestovné, stejně jako plnohodnotný pozáruční servis.

Tepelná čerpadla Acond jsou tak sázkou na jistotu pro stovky spokojených zákazníků, jak se můžete přesvědčit v sekci Reference.