Skip to main content

Umístění tepelného čerpadla – doplnění

Topný faktor tepelného čerpadla (COP) vyjadřuje, kolik kW tepla tepelné čerpadlo vyrobí z 1 kW příkonu. Např. topný faktor 3 znamená, že z 1 kW příkonu vyrobí 3 kW tepla. 

Příklady topných faktorů:

TČ AM** vzduch 7 °C/voda 35 °C = 4,5             vzduch 7 °C/voda 50°C = 3,3

TČ H*** vzduch 7 °C/voda 35 °C = 3,8               vzduch 7 °C/voda 50°C = 2,8

TČ H*** vzduch 2 °C/voda 35 °C = 3,5               vzduch 2 °C/voda 50°C = 2,6

TČ W*** vzduch 10 °C/voda 35 °C = 4,5            vzduch 10 °C/voda 50°C = 3,2

TČ W*** vzduch 2 °C/voda 35 °C = 3,8             vzduch 2 °C/voda 50°C = 2,8

Z těchto příkladů vyplývá, že topný faktor (účinnost) tepelného čerpadla je velmi závislý na teplotě topné vody. Zvýšení teploty vody o 15 °C znamená snížení topného faktoru 0,9 až 1,2. Proto také u vysokoteplotních tepelných čerpadel žádný dodavatel neudává topný faktor např. při venkovní teplotě -15 °C (kdy je vysoká teplota vody potřebná) a výstupní teplotě vody 75 °C.

Tepelná čerpadla používají ekvitermní regulaci, kde nastavování požadované teploty topné vody je podle venkovní teploty – nastavuje se ekvitermní křivka. Je však velký rozdíl mezi potřebou tepla na vytápění pokud např. fouká silný vítr a nesvítí slunce a situací, kdy svítí slunce a je bezvětří. V tomto případě klesá potřeba tepla na vytápění až téměř na nulu, počítejme však, že klesne pouze např. na 40 %. Pokud v horších podmínkách potřebuji střední teplotu topné vody např. 40 °C, tedy přívodní vodu do radiátorů 45 °C a vratnou 35 °C, potom při poklesu potřeby tepla na 40 % mi postačí střední teplota vody 28 °C, tj. přívodní voda do radiátorů 30 °C a vratná 26°C. Rozdíl výstupních teplot z TČ je 45 – 30 = 15 °C. Tepelné čerpadlo s ekvitermní regulací dodává pořád teplotu vody 45 °C při topném faktoru např. 3, i když by postačila 30 °C vyráběná při topném faktoru 4. Oproti tomu regulace ACONDTherm nenastavuje teplotu topné vody podle venkovní teploty, ale podle spotřeby tepla v objektu, tzn. s nejvyšším možným topným faktorem.